Gemeente RotterdamBurgemeester installeert Burgerplatform

Burgemeester Opstelten heeft vanavond de officiële start gegeven van het
het Burgerplatform. Het Burgerplatform is een overlegorgaan tussen burgers en bestuurders. Onderwerp van gesprek vormen problemen die te maken hebben met drugsoverlast. Leidraad voor het overleg vormen het stadsbrede plan van aanpak bestrijding drugsoverlast en de voortgangsrapportages daarover. Via een speciaal telefoonnummer kunnen burgers hun bevindingen hierover aan het Burgerplatform kenbaar maken.
Het Burgerplatform is opgericht naar aanleiding van een demonstratieve bijeenkomst van burgers in oktober jl. Bewoners, winkeliers en gebruikers drongen toen gezamenlijk aan op betere communicatie met het bestuur over de aanpak van drugsoverlast. Ook wilden zij gesprekspartner zijn voor instanties die een rol hebben in de aanpak van drugsoverlast.

Burgemeester en betrokken wethouders Veiligheid en Drugsbeleid deelden de wens om tot een goed en gestructureerd overleg te komen met burgers. Bij de aanpak van drugsgerelateerde overlast zijn vele partijen betrokken binnen de gemeente en deelgemeenten. Het Burgerplatform kan voor burgers een duidelijk aanspreekpunt zijn. Aan de gemeente biedt het Burgerplatform een gelegenheid om beleid en uitvoering daarvan voor te leggen aan een brede burgervertegenwoordiging.

De leden van het Burgerplatform zijn afkomstig uit drie geledingen. De burgergeleding bestaat uit vertegenwoorders van bewoners en winkeliers uit de door drugsoverlast geplaagde wijken. Het gaat in ieder geval om Bloemhof, Tarwewijk/Dordtselaan/Millinxbuurt, Spangen, Bospolder-Tussendijken, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Westen.

Namens de gebruikers zitten twee vertegenwoordigers van de Junkiebond of andere gebruikersorganisaties in het Platform. Het bestuur is vertegenwoordigd door twee wethouders (Veiligheid en Drugsbeleid) en drie leden van de Gemeenteraad.
De vergaderingen staan onder voorzitterschap van de wethouder Veiligheid.
Bij het overleg in het Burgerplatform staat de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak bestrijding Drugsoverlast centraal. Burgers worden uitgenodigd hun eigen bevindingen over de voortgang van de bestrijding van drugsoverlast aan het Burgerplatform te melden. Daarvoor is een speciaal telefoonnummer ingesteld te weten 010-4840560. Dit telefoonnummer wordt onder meer via de gemeentelijke voorlichtingskanalen bekend gemaakt.

Deel: ' Burgemeester installeert Burgerplatform Rotterdam '
Lees ook