Gemeente Oosterhout

Burgemeester Leijten beëindigt waarnemerschap per 3 september

Waarnemend burgemeester C. Leijten zal per 3 september a.s. zijn waarnemerschap in Oosterhout neerleggen. Dat heeft hij, na overleg met de Commissaris der Koningin, meegedeeld.

Op eigen verzoek zal geen officieel afscheid plaatsvinden. Wel zal de heer Leijten de komende periode benutten om afscheid te nemen van een aantal personen en organisaties.

In de periode tot zijn vertrek zal de heer Leijten geen nieuwe taken op zich nemen. Dat betekent feitelijk een bestendiging van de situatie zoals die op 6 juli, na het bekend worden van de benoeming van de nieuwe burgemeester in Oosterhout, is ontstaan.

Bij afwezigheid van de burgemeester en In de periode van 3 tot en met 14 september nemen wethouder F. Gerbrands, als loco-burgemeester, en, zo nodig, de andere loco-burgemeesters de taken van de burgemeester over.

Het college van b. en w, betuigt, mede namens de raad, aan de heer Leijten erkentelijkheid voor zijn betrokken inzet voor de Oosterhoutse gemeenschap gedurende de periode van zijn waarnemerschap.

Oosterhout, 23 augustus 2001

Deel: ' Burgemeester Leijten Oosterhout beëindigt waarnemerschap '
Lees ook