Ingezonden persbericht


Pers-aankondiging
Heilig Landstichting, 21 mei 2002

Burgemeester van Nijmegen opent islamitisch festival en expositie Bijbel & Koran in Bijbels Openluchtmuseum

Op zaterdag 1 juni a.s. zullen Karavanserai en museumdorp Tell Arab van het Bijbels Openluchtmuseum, gelegen in de Heilig Landstichting (bij Nijmegen), in het teken staan van de viering van het geboortefeest van de Profeet Mohammed. Dit islamitisch festival markeert tevens de opening van de expositie 'Bijbel & Koran'. De opening wordt om 12.00 uur verricht door mevrouw Dr. G. ter Horst, burgemeester van de gemeente Nijmegen. De festivalactiviteiten duren van 13.00 tot 18.00 uur. De expositie Bijbel & Koran is te zien tot en met 3 november 2002.

Feest van de Profeet
Op 24 mei vieren de moslims het geboortefeest van de Profeet Mohammed (Maulid-an-Nabi). Hij was de laatste profeet die Allah gezonden heeft. Mohammed is in 570 na Chr. geboren in Mekka en kreeg omstreeks 610 de Koran geopenbaard door de engel Gabriël. Nadat hij overleden is in 632, besluiten zijn aanhangers om belangrijke mijlpalen in het leven van de Profeet te vieren. Eén hiervan is zijn geboorte, die de moslims uitbundig vieren door middel van koranrecitatie, moskeebezoek, jaarmarkten en festivals. Het geboortefeest is voor moslims even belangrijk als het kerst-feest voor de christenen. Dankzij goede contacten met de moskeeën in Nijmegen, Arnhem, Ede, Oss en Cuijk heeft het museum alle moslims in de regio kunnen uitnodigen het Feest van de Profeet in het Bijbels Openluchtmuseum te komen vieren.

Arabische muziek, koranrecitatie en Zikr-meditatie Er zijn op twee podia doorlopende optredens van islamitische muziekgroepen uit Turkije, Marokko, Bosnië en Tunesië. Verder zijn er verhalenvertellers en workshops Arabisch schrift, kalligrafie en koranrecitatie. Ook zal er Zikr-meditatie gehouden worden; een vorm van meditatie afkomstig uit de Soefi-beweging. Tevens zijn er kookdemonstraties van traditionele gerechten die gegeten worden tijdens het Feest van de Profeet.

Tentoonstelling Bijbel & Koran 1 juni t/m 3 november 2002 De tentoonstelling Bijbel & Koran gaat in op overeenkomsten en verschillen tussen de Bijbel en de Koran.

Centraal in de expositie staan personages die zowel in de Bijbel als in de Koran een prominente rol spelen: Adam, Noach, Abraham/Ibrahiem, Jezus/Isa en Maria/ Mirjam. We leren ze in de tentoonstelling kennen vanuit een christelijk én vanuit een islamitisch perspectief. Zo worden overeen-komsten en verschillen tussen bijbeltekst en korantekst duidelijk. Beide boeken worden in de tentoonstelling getoond in combinatie met allerlei objecten die een rol spelen bij het religieus gebruik van Bijbel en Koran, zoals standaard, gebedsmat en reinigingskan.

Vernieuwend
Vernieuwend is de tentoonstelling in die zin dat de ontwikkeling en samen-stelling in handen was van twee islamitische museummede-werkers, de heren drs Bahaeddin Budak en drs Emrullah Erdem. Beiden studeerden islamologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Budak is imam te Arnhem, Erdem is voorzitter van de Stichting Islam en Dialoog, afdeling Nijmegen. Deze islamitische heren krijgen ruim baan om te vertellen over de religieuze en culturele aspecten van de Koran.

Participatie christenen & islamieten
In de tentoonstelling is plaats ingeruimd voor persoonlijke opvattingen en gevoelens bij de gepresenteerde personages. Meer en minder prominente christenen en moslims uit de regio Nijmegen en Arnhem geven hun, vaak verrassende persoonlijke visie op Adam, Abraham, Mozes, David, Jezus en Maria. Bovendien stellen de islamitische gemeenschappen van Nijmegen en Arnhem hun fraaiste en meest kostbare korans en korangebonden objecten in de expositie ten toon. De getoonde Bijbels zijn o.a. afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek van de K.U. Nijmegen. Veel van deze exemplaren stammen uit het bezit van voormalige kloosterbibliotheken.

Door middel van de expositie Bijbel & Koran draagt het Bijbels Open-luchtmuseum bij aan een mentaliteitsverandering binnen de multiculturele samenleving. Daarbij kunnen nieuwsgierigheid naar wat we (nog) niet kennen en het leren omgaan met de aspecten waarin we van elkaar verschillen de plaats innemen van een houding die is gebaseerd op angst of vooroordeel.

Project 'Feesten & rituelen' in jodendom, christendom en islam Het 'Feest van de Profeet' en de expositie 'Bijbel & Koran' zijn onderdeel van de expositie-cyclus 'Feesten en Rituelen' waarin overeenkomsten en verschillen tussen joodse, christelijke en islamitische feesten en rituelen in onderlinge samenhang worden getoond. Met het project 'Feesten en Rituelen' waartoe naast exposities in het binnenmuseum ook evenementen in het buiten-museum behoren, geeft het museum concreet invulling aan haar multiculturele museumbeleid. Van 20 maart t/m 12 mei stond 'Pesach & Pasen' centraal.

Voor meer informatie, interview of reportage belt u met P.M. Gijsbers (algemeen directeur) of P. Brekelmans
(hoofd educatie):
(024) 38 23 110.

Deel: ' Burgemeester Nijmegen opent islamitisch festival en expositie Bijbel.. '
Lees ook