Gemeente Rotterdam

Burgemeester Opstelten op congres in Doelen

Burgemeester mr. Ivo Opstelten spreekt woensdag 5 september om 13.30 uur in de Doelen tijdens het congresgedeelte van het 'International Project Fair'. Dit is een Internationale Projectenmarkt van INTERREG, een Europees subsidieprogramma voor de uitvoering van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. In INTERREG participeren zeven lidstaten van de EG: Duitsland, Belgie, Frankrijk, Engeland, Ierland, Zwitserland en Nederland. Deze landen hebben projectvoorstellen op het gebied van ruimtelijke ordening ingediend. Het ministerie van VROM coördineert voor Nederland de indiening van de projecten. Voorwaarde voor het krijgen van subsidie is dat er sprake moet zijn van samenwerking met minstens twee partners uit de overige lidstaten. Tijdens het twee dagen durende congres presenteren de deelnemende landen hun plannen en proberen zij buitenlandse partners te vinden.

Deel: ' Burgemeester Opstelten op congres in Rotterdamse Doelen '
Lees ook