Gemeente Leiden

Burgemeester Postma treedt af

In de raadsvergadering van dinsdag 14 mei, waarin het nieuwe college werd geïnstalleerd, maakte burgemeester Jan Postma bekend dat hij aftreedt. De taken van de burgemeester worden nu tijdelijk waargenomen door loco-burgemeester Ron Hillebrand. Met de Commissaris van Koningin is overleg gestart over de vacature.

BESTUURSDIENST - Postma zei in zijn verklaring onder meer het volgende: 'Ik moet voortdurend schakelen tussen de vele functies en rollen. Een belangrijk punt is ook, dat door de publieke opinie in de stad aan mij als burgemeester grote invloed op het beleid wordt toegedacht maar in werkelijkheid zijn mijn directe beleidsverantwoordelijkheden binnen de gemeente als benoemde functionaris zeer beperkt. () Daarbij is ook een factor geweest dat de afgelopen jaren vrij tumultueus zijn verlopen.'

Namens de wethouders reageerde Ron Hillebrand onder meer als volgt: 'Wij hebben in onze burgemeester een integer en uiterst aimabel collega gehad die zijn volle inzet aan de stad heeft gegeven. Tegelijk hebben wij begrip voor de moeilijke afweging die burgemeester Postma heeft gemaakt en respecteren wij de keuze die hij daaraan heeft verbonden. ()Vanzelfsprekend zullen wij op korte termijn op gepaste wijze afscheid van de heer Postma nemen, maar graag wil ik hem en zijn echtgenote hier op deze plaats reeds namens het college danken voor de inzet die zij voor deze stad hebben gepleegd.'

De volledige tekst van beide verklaringen kunt u ook op de site vinden. Het afscheid vindt plaats in juni: tijdstip en plaats zal de Stadskrant bekend maken.

Burgemeester Postma legt zijn ambtsketen af. Foto: Wim van Noort.

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgemeester Postma Leiden treedt af '
Lees ook