Gemeente RotterdamBurgemeester start project brandweer Gölcük

In het kader van het project Turkije / wederopbouw Gölcük wordt op woensdag 15 maart om 9.00 uur op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel het startschot gegeven voor het deelproject Brandweerzorg. Dit project is bedoeld om het niveau van de brandweer in Golcuk weer op peil te krijgen.
Tijdens deze bijeenkomst draagt de commandant van de Rotterdamse brandweer, de heer D. Berghuijs een hoeveelheid brandweermaterieel over aan burgemeester Opstelten. Burgemeester Opstelten draagt dit vervolgens over aan de heer J. Meertens, directeur van het ICET (International Center for Emergency Techniques).
Na de aardbeving in Turkije, augustus vorig jaar, was de brandweerzorg in en rond Gölcük op een zeer laag peil. De kazerne en een groot deel van het materieel waren verwoest. De gemeente Rotterdam heeft samen met Kerken in Actie, het ICET opdracht gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak om de brandweerzorg op een goed niveau te krijgen.

Het ICET heeft ruime ervaring met opleidingsprogramma's in Turkije.Ten tijde van de aardbeving was er al een project gaande in de stad Izmir, om de brandweerzorg op een hoger peil te krijgen. Om zo snel mogelijk in Gölcük van start te kunnen gaan, is een ruilconstructie bedacht tussen Rotterdam, Izmir en Gölcük. Dit betekent dat nieuw materiaal uit Izmir, dat in het kader van het lopende project was geleverd, tegen kostprijs naar Gölcük gaat. De gemeente Rotterdam koopt van de gemeente Izmir onder meer een brandweervoertuig, een hoeveelheid reddingsmateriaal en beschermende kleding. Ook de Rotterdamse brandweer heeft een grote hoeveelheid materieel ter beschikking gesteld voor haar collega's in Gölcük. Dit betreft onder andere brandweer-voertuigen, radioapparatuur, hydraulisch materiaal, (hand) gereedschap en beschermende kleding.

Het ICET is verantwoordelijk voor het transport van de goederen, zowel in als naar Turkije en start op 17 april in Gölcük met de trainingen van de brandweerlieden. De brandweerlieden zullen worden getraind in een aantal vaardigheden zoals reddings-werkzaamheden bij instortingen en bij (auto) ongevallen, medische reddings-handelingen en een basistraining brandbestrijding.

Deel: ' Burgemeester R'dam start project brandweer Gölcük '
Lees ook