Gemeente Rijswijk


Burgemeester Roscam Abbing van Rijswijk kondigt afscheid aan

Rijswijk, 23 juni 1999

De burgemeester van Rijswijk, mr. P. Roscam Abbing heeft vanavond aan het eind van de raadsvergadering bekendgemaakt dat hij van plan is om op 1 maart 2000 gebruik te maken van de vervroegde uittredingsregeling voor burgemeesters. De heer Roscam Abbing heeft Hare Majesteit de Koningin gevraagd hem per 1 maart 2000 eervol ontslag te verlenen.

De heer Roscam Abbing is sinds 1986 burgemeester van Rijswijk. In de afgelopen veertien jaar heeft hij, in colleges van diverse samenstelling, zich persoonlijk en met veel betrokkenheid ingezet voor de belangen van de gemeente, van de inwoners en van het bedrijfsleven. Hij toonde zich in die jaren een groot pleitbezorger van veel projecten die niet alleen Rijswijk maar ook anderen ten goede kwamen. Voorbeelden hiervan zijn de verdiepte aanleg van de spoorbaan en de daarmee samenhangende opknapbeurt van het stationsgebied, de renovatie van het winkelcentrum In de Bogaard en de nieuwbouw voor het Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (ERL). Bij het protest van de vijf regiogemeenten tegen het provinciale voorstel tot gemeentelijke herindeling ‘Ruimte voor Den Haag’ was hij als voorzitter van de stuurgroep 'Behoud Autonomie' nauw betrokken. Het klakkeloos verschuiven van gemeentegrenzen kon volgens hem geen afdoende oplossing zijn van de problemen van Den Haag.
Burgemeester Roscam Abbing heeft zich altijd ingezet voor een goede relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven, met name de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR). In dit kader spande hij zich in om de werkgelegenheid in Rijswijk te bevorderen. Zo heeft hij in eerste instantie een actieve rol gespeeld in het behoud van het Europees Octrooibureau (E.O.B.) voor de gemeente Rijswijk om daarna hard mee te werken aan de uitbreiding van EOB-activiteiten in Rijswijk. Ook hechtte hij veel belang aan samenwerking in Europees verband en aan de stedenbanden met Beroun en Condega. Burgemeester Roscam Abbing heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen die ertoe leiden dat Rijswijk als een moderne, goed toegeruste gemeente de nieuwe eeuw ingaat. Het gemeentebestuur is hem daarvoor bijzonder erkentelijk en respecteert zijn besluit om straks als 61-jarige in zijn geliefde Achterhoek een minder druk bestaan te gaan opbouwen.

De heer Roscam Abbing (VVD) is gedurende een periode van dertig jaar burgemeester geweest in onder meer de gemeenten Markelo en Vlagtwedde.

In februari 2000 wordt afscheid genomen van burgemeester Roscam Abbing. Tot die tijd blijft hij zich inzetten voor de belangen van Rijswijk.

Door de vroegtijdige aankondiging van zijn vertrek heeft burgemeester Roscam Abbing het mogelijk gemaakt dat al snel kan worden begonnen met de procedure voor de vervulling van zijn vacature.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Burgemeester Roscam Abbing van Rijswijk stopt '
Lees ook