Gemeente Tilburg


22-1-99

Stekelenburg positief over nota Pronk

Burgemeester Johan Stekelenburg van Tilburg staat achter de Startnota ruimtelijke ordening van minister Pronk. De burgemeester is het eens met het uitgangspunt dat het belang van de steden voorop blijft staan en dat de aanvullende corridor-ontwikkeling in Nederland gepland moet plaatsvinden. Tilburg zal als stedelijk knooppunt in de Zuidoost-corridor (A 58) vooral inzetten op een multi-modale invulling van het gebied direct grenzend aan de westkant van de stad.

Vanwege een goede corridor-ontwikkeling is een verdubbeling van het spoor tussen Breda en Tilburg, verbreding van het Wilhelminakanaal en voltooiing van de wegenstructuur noodzakelijk. Stekelenburg onderschrijft de beheerste corridor-benadering ook vanuit zijn functie als voorzitter van het corridorteam Incodelta Zuidoost-Nederland, dat is ingesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast ondersteunt Stekelenburg de benadering van vitale en complete steden.

Tilburg is bezig met herstructeringsprojecten in het centrum die de stedelijke kwaliteit en leefbaarheid bevorderen. Dat gaat onder meer gebeuren in de Stationszône en het winkelgebied. Ook wil de stad aansluiten op nieuwe trends als meervoudig ruimtegebruik en het ondergronds bouwen van allerlei voorzieningen.

Deel: ' Burgemeester Tilburg positief over nota Pronk '
Lees ook