Gemeente Weert


8 januari 1999

BURGEMEESTER MEVR. L. VAN MAAREN-VAN BALEN BENOEMD TOT BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN

De burgemeester van Weert, mevr. L.B.M. van Maaren-van Balen is met ingang van februari 1999 benoemd tot burgemeester van de Friese hoofdstad Leeuwarden. Daar volgt zij drs. H.H. Apotheker op die in augustus jl. aantrad als minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Mevr. Van Maaren-van Balen is sinds 1 september 1991 burgemeester van de Midden-Limburgse gemeente Weert (ca. 48.000 inwoners). Zij is lid van de Partij van de Arbeid.

Louise Bernardina Maria (Loekie) van Balen werd 9 maart 1946 in Wormerveer geboren. Na de middelbare school in Alkmaar studeerde zij van 1965 tot 1970 aan de Hogere Beroepsopleiding voor Educatieve Arbeid, de Kopse Hof' in Nijmegen. Van 1971 tot 1976 was zij werkzaam als consulente samenlevingsopbouw in dienst van het Provinciaal Opbouworgaan van de provincie Noord-Holland. Vanuit die functie verbleef zij een half jaar in de Verenigde Staten in het kader van samenwerkingsprojecten gezondheidszorg aan de universtiteit van Pennsylvania. Na een kadercursus Opbouwwerk aan de Sociale Academie in Rotterdam, was zij van 1976 tot 1982 docente aan sociale academies in Den Haag (KSA) en Amsterdam (Aemstelhorn').

Mevr. Van Maaren-van Balen is gehuwd en moeder van een zoon.

Van 1978 tot 1991 had zij als lid van de Partij van de Arbeid zitting in de gemeenteraad van Haarlem. In die gemeente was zij van 1982 tot 1990 wethouder onderwijs, volksgezondheid en milieu.

Momenteel is zij o.a. lid van het dagelijks bestuur van het gewest Midden-Limburg, voorzitter van de bestuurlijke commissie van het Min. van OC&W "Monitoring decentralisatie huisvesting", voorzitter van de WPRO (landelijke branche-organisatie voor
onderwijsbegeleidingsdiensten) en lid van de Raad van Advies van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. Mevr. Van Maaren-van Balen was in de periode 1982 tot 1994 lid van diverse commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van 1986 tot 1990 was zij voorzitter van het regionaal Cogvobestuur Noord-Holland (Centraal Overleg Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs), bestuurslid van de Hogeschool Haarlem (1986-1990), lid van de Brandweerraad , een adviesorgaan van de minister van Binnenlandse Zaken (1987 tot 1991) en lid van de interdepartementale projectgroep Sociale Vernieuwing van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Meer recent was zij voorzitter van de begeleidingscommissie Politieschool Heerlen (1995 tot 1998), lid van de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving van het ministerie van Justitie (1997 tot 1998), commissaris van de Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting (1992 tot 1997), lid van de Bestuursraad van de Open Universiteit Heerlen (1992 tot 1997) en waarnemend korpsbeheerder van de politieregio Limburg-Noord.

Laatst gewijzigd op: 8 januari 1999


---

Deel: ' Burgemeester van Weert gaat naar Leeuwarden '
Lees ook