Gemeente Voorburg-Leidschendam


In gesprek met inwoners

De burgemeester loopt voorop
De kans is groot dat inwoners van Leidschendam-Voorburg de komende weken burgemeester M.A.P. van Haersma Buma tegenkomen in de stad. In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde de burgemeester het al aan. In 2003 ga ik de wijken in om te horen hoe u over veiligeheid denkt. Welnu, het is zover. Morgen 19 maart start de eerste van een reeks van twaalf wandelingen. Tijdens deze wandelingen praat hij met inwoners over sociale veiligheid. Hoe veilig of onveilig voelen de inwoners van Leidschendam-Voorburg zich?

Avondbijeenkomsten
Naast de wandelingen organiseren de gemeente zes avondbijeenkomsten waarbij het thema leefbaarheid en veiligheid in de wijk centraal staat. Op verschillende manieren worden wijkbewoners gevraagd hun mening te geven over veiligheid en leefbaarheid, maar ook om ideeën aan te dragen over de verbetering daarvan. Zo zijn de wijkwethouder en de wijkaccountmanager aanwezig, kan er een enquête worden ingevuld, is er een 'enge plekken plattegrond', worden er stellingen besproken, en kan men met vragen terecht bij vertegenwoordigers van de gemeente.

Nota lokaal veiligheidsbeleid
Op dit moment is de gemeente bezig met het in kaart brengen van de veiligheidssituatie. Natuurlijk spelen cijfers daarbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan politiegegevens. Deze geven een beeld van de daadwerkelijke onveiligheid. Maar minstens zo belangrijk is de veiligheidsbeleving: waardoor voelen inwoners zich onveilig of juist veilig binnen de gemeente? Wat maakt iets tot een prettige leefomgeving? Juist dit soort informatie is niet direct voorhanden in allerlei registraties. Dat zullen de inwoners de gemeente zelf moeten vertellen. De tijdens de wandelingen en avonden verzamelde informatie wordt verwerkt in een rapport over de veiligheidssituatie. Dit rapport op haar beurt vormt de basis voor de nota lokaal veiligheidsbeleid die de gemeente in de tweede helft van dit jaar zal opstellen.

Gemeente Leidschendam-Voorburg 19.03.2003

Deel: ' Burgemeester Voorburg in gesprek met inwoners '
Lees ook