Gemeente Zoetermeer

Burgemeester Van Leeuwen bijzonder hoogleraar

Tijdens een ceremoniële bijeenkomst op 15 januari jl. is burgemeester dr. L. van Leeuwen aan de katholieke universiteit van Brabant in Tilburg officieel geïnstalleerd als bijzonder hoogleraar financiën der lage overheden. Als onderdeel van die ceremonie sprak de nieuwe hoogleraar een rede uit. Zijn rede handelde over de toekomstwaarde van de stad, geplaatst in het perspectief van de financiële verhoudingen tussen de gemeenten en het rijk. Gemeenten zijn voor een groot deel van hun inkomsten, te weten 82%, afhankelijk van het rijk. De burgemeester hield een pleidooi om in het jaar 2010 gemeenten voor 35% eigen belastingen te laten heffen, vanzelfsprekend onder gelijktijdige verlaging van de uitkering van het rijk en dus lagere rijksbelastingen.


Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 20 januari 1999 (14:57)

Deel: ' Burgemeester Zoetermeer bijzonder hoogleraar aan KUB '
Lees ook