Ministerie van Binnenlandse Zaken


Burgemeestersbenoemingen Bodegraven, Etten-Leur, Nijefurd en Nieuwkoop

8 april 1999
Bodegraven
Bij Koninklijk Besluit van 3 april 1999, nr. 99.001396, is met ingang van 1 mei 1999 de heer mr. drs. A.J. Borgdorff benoemd tot burgemeester van de gemeente Bodegraven. De heer Borgdorff (44 jaar) is lid van het CDA. Hij is sedert 1993 burgemeester van de gemeente Liesveld. De heer Borgdorff volgt als burgemeester van Bodegraven de heer A.W.M. Brugman (D66) op die met ingang van 1 oktober 1998 een functie buiten het ambt heeft aanvaard. Etten-Leur
Bij Koninklijk Besluit van 3 april 1999, nr. 99.001397, is met ingang van 1 mei 1999 de heer drs. J.A.M. van Agt benoemd tot burgemeester van de gemeente Etten-Leur. De heer van Agt (55 jaar) is lid van het CDA. Hij is sinds 1991 burgemeester van de gemeente Haaksbergen. De heer Van Agt volgt als burgemeester van Etten-Leur de heer drs. M.J.H. van de Ven (CDA) op, aan wie met ingang van 1 april 1999 eervol ontslag werd verleend in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Nijefurd
Bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1999, nr. 99.001398, is met ingang van 15 april 1999 de heer J.W. Boekhoven benoemd tot burgemeester van de gemeente Nijefurd. De heer Boekhoven (52 jaar) is lid van de VVD. Hij is sinds 1 januari 1998 waarnemend burgemeester van Nijefurd in het kader van een burgemeestersruil tussen de gemeenten Nijefurd en Schiermonnikoog. De heer Boekhoven volgt mevrouw G. de Vries-Hommes (PvdA) op die met ingang van 16 januari tot burgemeester van de gemeente Middelharnis werd benoemd.
Nieuwkoop
Bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1999, nr. 99.001399, is met ingang van 15 april 1999 de heer mr. G.O. van Veldhuizen benoemd tot burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. De heer Van Veldhuizen (36 jaar) is lid van D66. Hij is sinds 1997 directeur-partner van de Omni Finance & Investment Group te Den Haag. De heer Van Veldhuizen volgt mevrouw mr. W.M.C. de Vrey-Vringer (VVD) op die met ingang van 1 oktober 1998 tot burgemeester van de gemeente Goirle werd benoemd.

Deel: ' Burgemeesters Bodegraven, Etten-Leur, Nijefurd en Nieuwkoop '
Lees ook