Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

De burgemeesters uit de Brugse regio vragen Vlaamse regering om meer actie te ondernemen i.v.m. de ontsluiting van de Zeebrugse haven
Brugge, 7/5/2002
Tijdens het burgemeesteroverleg voor de regio Brugge op 30 april 2002 hebben de burgemeesters een gezamenlijk standpunt geformuleerd omtrent de ontsluiting van de haven van Zeebrugge.

De burgemeesters zijn van oordeel dat het van uitzonderlijk belang is voor de regio Brugge, voor de provincie West-Vlaanderen en voor Vlaanderen in zijn totaliteit dat de haven van Zeebrugge zo spoedig mogelijk op diverse wijzen goed ontsloten wordt.

Zij zijn van oordeel dat bijkomende trafieken moeilijk kunnen gerealiseerd worden en bestaande trafieken kunnen verloren gaan als gevolg van de concurrentie met buitenlandse havens die veel beter ontsloten zijn.

Daartoe vragen zij de Vlaamse regering bij prioriteit volgende werken uit te voeren :

1. De omvorming van de N49 Antwerpen Westkapelle tot een volwaardige autosnelweg met te Westkapelle een goede verkeerswisselaar waardoor een goede scheiding tussen toeristisch verkeer richting Knokke-Heist en havenverkeer richting Zeebrugge mogelijk is. 2. Het onmiddellijk wegwerken van alle gelijkvloerse kruisingen op de N31 expressweg vanaf het kruispunt Stationsstraat te Dudzele tot voorbij de Chartreuseweg te St.Michiels-Brugge. Deze ondertunneling mag echter geen hypotheek vormen voor de ontsluiting van de headquarterszone en de zuidelijke ontsluiting van Brugge. 3. De aanleg van een volwaardige zuidelijke havenrandweg die de N31 met de N49 verbindt.
4. De onmiddellijke aanleg van de spoorlijn ter hoogte van de Bocht van Ter Doest zodat intern havenverkeer via het spoor veel makkelijker kan verlopen.
5. De spoedige realisatie van het 3° en 4° spoor tussen Brugge en Gent en de aanleg van het derde spoor tussen Brugge en Zeebrugge 6. Tevens vragen zij een ernstige tussenkomst van de Vlaamse overheid in de kosten van een milieuvriendelijke waterverbinding van de haven van Zeebrugge via de estuaire vaart met de Europese binnenwateren.

Getekend :

Patrick Moenaert, Voorzitter, Burgemeester Brugge Dirk De fauw, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen Walter Van Parijs, Burgemeester Beernem
Ludo Monset, Burgemeester Blankenberge
Dirk Bisschop, Burgemeester Damme
Roland Verleye, Burgemeester Jabbeke
Leopold Lippens, Burgemeester Knokke-Heist
Luc Vanparys, Burgemeester Oostkamp
Norbert De Cuyper, Burgemeester Torhout
Hilaire Verhegge, Burgemeester Zedelgem
Henri Cuypers, Burgemeester Zuienkerke

MEER INFORMATIE OVER DIT STANDPUNT EN HET OVERLEG KAN JE BEKOMEN BIJ HET WEST-VLAAMSE PROVINCIEBESTUUR
KONING LEOPOLD III-LAAN 41 8200 BRUGGE
BIJ DE HEER TOM VAN WELDEN 0497/051.870

Deel: ' Burgemeesters uit Brugse regio vragen Vlaamse regering om actie onts.. '
Lees ook