MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Burgemeestersbenoeming Cuijk

Bij Koninklijk besluit van 15 maart, nr 00.001482, is met ingang van
17 april 2000, benoemd tot burgemeester van Cuijk, met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Zevenhuizen-Moerkappelle: de heer L.M. Schoots.
De heer Schoots is lid van de PvdA. Hij is sinds 1995 burgemeester van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Ridderkerk en Tweede Kamerlid. De heer Schoots volgt als burgemeester de heer H.J. Hendriksen op die 1 februari 2000 met pensioen is gegaan.

Nadere inlichtingen : Annette Dijkstra, telefoon (070) 426 60 49


16 mrt 00 13:30

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgemeestersbenoeming Cuijk '
Lees ook