Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Burgemeestersbenoeming gemeente Kesteren

5 juni 2002

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002, no. 02. 002603 is met ingang van 1 juli 2002 benoemd tot burgemeester van de gemeente Kesteren, de heer ir. A.P. Heidema.

---

De heer Heidema (40 jaar) is lid van de CU. Hij was wethouder in de gemeente Zoetermeer.

De gemeente Kesteren is per 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren. Hij volgt als burgemeester van Kesteren de heer ir. F.C. Moree (SGP) op, die met ingang van 1 januari 2002 eervol ontslag verleend.

---

Deel: ' Burgemeestersbenoeming gemeente Kesteren '
Lees ook