Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersbenoeming in Weert

I191
10 juni 1999
Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999, nr. 99.002616, is met ingang van 1 juli 1999 benoemd tot burgemeester van de gemeente Weert: drs. C.J.J.S. Majoor.
De heer Majoor (56 jaar) is lid van de PvdA. Hij is momenteel burgemeester van de gemeente Meerssen.
De heer Majoor volgt als burgemeester van Weert mevrouw L.B.M. van Maaren-van Balen (PvdA) op, die met ingang van 16 februari 1999 werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Leeuwarden.

Deel: ' Burgemeestersbenoeming in Weert '
Lees ook