Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersbenoeming Kollumerland

Een persbericht bij het onderwerp Burgemeesters 17 september 2001
Bij koninklijk besluit van 17 september 2001, nr 01.004409 is met ingang van 16 oktober 2001 benoemd tot burgemeester van de gemeente Kollumerland c.a.: de heer B. Bilker.
De heer Bilker (48 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Leeuwarden. Hij volgt de heer P. Visser op, aan wie per 1 oktober 2001 eervol ontslag is verleend wegens gebruikmaking van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreding.

Deel: ' Burgemeestersbenoeming Kollumerland '
Lees ook