Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersbenoeming Strijen en burgemeestersvacatures Steenderen en Scheemda

15 september 1999
Strijen
Bij koninklijk besluit van 10 september 1999, nr. 99.004170, is met ingang van 1 oktober 1999 benoemd tot burgemeester van de gemeente Strijen: de heer E.J. Gelok.
De heer Gelok (47 jaar) is lid van de PvdA.
Hij is momenteel wethouder van de gemeente Veere. De heer Gelok volgt als burgemeester van Strijen mevrouw M. Peereboom (PvdA) op, die met ingang van 1 januari 1999 werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Zaltbommel.
Steenderen
In de gemeente Steenderen (ongeveer 4.930 inwoners, provincie Gelderland) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd.
De vacature ontstaat op 1 februari 2000 wegens vervroegde pensionering van de huidige burgemeester, de heer S. Buddingh. Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Steenderen dienen voor 4 oktober 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Gelderland. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen. Daarnaast is het mogelijk de profielschets via internet op te roepen (https://www.gelderland.nl/vacburg/steenderen).
Scheemda
In de gemeente Scheemda (ongeveer 14.306 inwoners, provincie Groningen) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd.
De vacature ontstaat op 1 december 1999 wegens vervroegde pensionering van de huidige burgemeester, de heer J.A. Leegwater. Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Scheemda dienen voor 6 oktober 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Groningen. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen. Voor deze vacatures geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht wordt besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Deel: ' Burgemeestersbenoeming Strijen, vacatures '
Lees ook