Ministerie van Binnenlandse Zaken


Burgemeestersbenoemingen Zeewolde en Beesel

9 februari 1999
Zeewolde
Bij koninklijk besluit van 6 februari 1999, nr. 99.000501, is met ingang van 1 maart 1999 benoemd tot burgemeester van de gemeente Zeewolde: de heer T.A. Viezee.
De heer Viezee (48 jaar) is lid van de RPF.
Hij is fractievoorzitter van de RPF/GPV in de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn, daarnaast bekleedt de heer Viezee diverse adviesfuncties.
De heer Viezee volgt als burgemeester van Zeewolde, mevrouw G.H. Faber (PvdA) op, die met ingang van 3 augustus 1998 werd benoemd tot staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Beesel
Bij koninklijk besluit van 6 februari 1999, nr. 99.000502, is met ingang van 1 maart 1999 benoemd tot burgemeester van de gemeente Beesel: de heer drs. L.M. Oord.
De heer Oord (52 jaar) is lid van de PvdA.
Hij is sinds 1 november 1997 al waarnemend burgemeester van Beesel.
Het burgemeestersambt in de gemeente Beesel is vacant wegens het ontslag om gezondheidsredenen van de heer drs. V.G.N. Ritzer (D66).

Deel: ' Burgemeestersbenoemingen Zeewolde en Beesel '
Lees ook