Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

In de herkansing ...

Burgemeestersreferendum op dinsdag 11 maart

Publicatiedatum: 17 februari 2003

Op dinsdag 11 maart, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen, houdt de gemeente Leiden een burgemeestersreferendum. Gisteravond, tijdens een speciale raadsvergadering die plaatsvond na het ter perse gaan van deze krant, werden de namen van de twee kandidaten bekend gemaakt. De namen staan wel op het Internet:
www.leiden.nl/burgemeester.

Aan u de keus

De kandidaat die op dinsdag 11 maart de meeste stemmen krijgt, wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Leiden. Voorwaarde is wel dat de opkomst minimaal 30 procent bedraagt. Maar ook als de opkomst lager is, wegen de stemmen van de Leidenaren zwaar mee in de keuze van de voorkeurskandidaat die de Leidse gemeenteraad doorgeeft aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De Minister volgt zon voorkeursadvies bijna altijd op.

Op herhaling

Oorspronkelijk was het burgemeestersreferendum gepland op 11 december. Dat ging niet door omdat de vertrouwenscommissie slechts een kandidaat geschikt vond om burgemeester te worden. Minister Remkes ging echter niet akkoord met deze enkelvoudige aanbeveling van de gemeenteraad. Leiden kreeg opdracht de procedure opnieuw te doen. Daarom nu aan u de keus op dinsdag 11 maart.

Campagne

Maar nu eerst de campagne. De twee burgemeesterkandidaten voeren vanaf vandaag drie weken campagne in Leiden op de Haarlemmerstraat, op de markt, bij sportwedstrijden en andere evenementen: overal waar de kiezer is, wordt campagne gevoerd. De beide burgemeesterkandidaten kunnen door Leidse organisaties worden uitgenodigd voor allerlei activiteiten en bijeenkomsten waar ze kiezers kunnen ontmoeten (zie kader).

Vertrouwenscommissie

De twee kandidaten die het op 11 maart tegen elkaar opnemen, zijn geselecteerd door een speciale vertrouwenscommissie. Daarin zijn alle Leidse gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd. Tien sollicitanten melden zich bij de provincie naar aanleiding van de vacature die begin dit jaar werd gepubliceerd. Na een voorselectie van de Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland heeft de commissie zich gebogen over de geschiktheid van de sollicitanten. In de raadsvergadering van gisteravond heeft de commissie de namen bekend gemaakt van de twee kandidaten voor het referendum.

Bruggenbouwer

De vertrouwenscommissie heeft bij het selecteren van de kandidaten gelet op verschillende dingen. Leiden heeft bijvoorbeeld een 'bruggenbouwer' nodig, zo vertelde de voorzitter van de vertrouwenscommissie Conny Broeyer kort geleden. Het moet iemand zijn die zorgt voor een goede samenwerking tussen het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad, en iemand die binnen het college van B&W voor eenheid zorgt. Bovendien vindt de commissie het nodig dat hij of zij de Leidse contacten met de regio versterkt.

Daarnaast heeft Leiden een netwerker nodig, een ambassadeur van de stad met een breed Haags netwerk, waarmee belangrijke Rijkssubsidies worden binnengehaald. Tot slot wil de vertrouwenscommissie dat de burgemeester goede contacten kan onderhouden met de media. Dit is allemaal omschreven in de profielschets, te vinden op www.leiden.nl/burgemeester.

Nota Bene: bij het ter perse gaan van deze extra editie moest de gemeenteraad nog officieel besluiten over het referendum. Aan deze extra editie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze pagina is gewijzigd op 18-02-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgemeestersreferendum in Leiden '
Lees ook