Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Anna Paulowna


Een persbericht bij het onderwerp Burgemeesters

27 augustus 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Anna Paulowna (circa 13800 inwoners), vacant per 1 augustus 2000. De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal fl 11.463,00 bruto per maand.
Aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten dan wel van oud-burgemeesters van eerdere opgeheven gemeenten zal in het bijzonder aandacht worden besteed.
Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland (tel. 023-5144071 of via het internet www.noord-holland.nl). Op de hoofdpagina onder de kop ALGEMEEN klikt u aan: "Organisatie". Daarna kunt u "burgemeestersvacatures" aanklikken. Hier kunt u onder meer de volledige tekst van de profielschets en het procedureverloop opvragen.

Relevante links:
De provincie Noord-Holland

Deel: ' Burgemeestersvacature Anna Paulowna '
Lees ook