Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Best

Een vacature bij het onderwerp Burgemeesters
1 oktober 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Best (circa 25.900 inwoners), vacant per 1 juli 2001.
De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal f 13.688,00 bruto per maand. De raad heeft besloten dat een raadplegend referendum zal worden gehouden ten behoeve van zijn aanbeveling inzake de benoeming. Aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten dan wel van oud-burgemeesters van eerdere opgeheven gemeenten zal in het bijzonder aandacht worden besteed.
Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant (tel. 073-6812076).
Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe het woord Kabinet te vermelden. Sollicitaties moeten vóór 22 oktober 2001 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant.

Deel: ' Burgemeestersvacature Best '
Lees ook