Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Dongeradeel

16 november 1999
In de gemeente Dongeradeel (ongeveer 24.335 inwoners, provincie Fryslân) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd.
De vacature ontstaat op 1 januari 2000 wegens vervroegde pensionering van de huidige burgemeester, de heer mr. H. Sybesma. Voor deze vacature geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht zal worden besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Dongeradeel dienen voor 26 november 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Fryslân. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen.

Deel: ' Burgemeestersvacature Dongeradeel '
Lees ook