Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Dordrecht

20 oktober 1999
In de gemeente Dordrecht (ongeveer 119.441 inwoners, provincie Zuid-Holland) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd.
De vacature ontstaat op 1 april 2000 wegens vervroegde pensionering van de huidige burgemeester, de heer J. Noorland. Voor deze vacature geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht zal worden besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Dordrecht dienen voor 10 november 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de waarnemend commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen. Daarnaast is het mogelijk de profielschets via internet op te roepen (https://www.pzh.nl/vacature/default.htm).

Deel: ' Burgemeestersvacature Dordrecht '
Lees ook