Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Eemsmond

Een vacature bij het onderwerp Burgemeesters 26 september 2001

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Eemsmond (circa 16400 inwoners), vacant per 15 september 2001. De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal fl 12.577,00 bruto per maand.
Aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten dan wel van oud-burgemeesters van eerdere opgeheven gemeenten zal in het bijzonder aandacht worden besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Groningen (tel. 050-3164911) en staat ook op de internetsite van de provincie Groningen.
Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe het woord Kabinet te vermelden. Sollicitaties moeten vóór 8 oktober 2001 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.

Relevante links:
Profielschets op internetsite van de provincie Groningen

Deel: ' Burgemeestersvacature Eemsmond '
Lees ook