Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Bernheze

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Bernheze (circa 28.600 inwoners), vacant per 1 juli 2003.


---

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal 6.628,92 bruto per maand. De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het secretariaat burgemeestersvacatures van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant (tel. 073-6812076) of via het internet: www.brabant.nl.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe het woord Kabinet te vermelden. Sollicitaties moeten vr 26 maart 2003 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant.


---
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 6 maart 2003

Deel: ' Burgemeestersvacature gemeente Bernheze '
Lees ook