Ministerie van Binnenlandse Zaken


Burgemeestersvacature Eemnes

25 januari 1999
In de gemeente Eemnes (ongeveer 8.297 inwoners, provincie Utrecht) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd. De vacature is ontstaan wegens de benoeming van mevrouw L.A. Snoeck-Schuller tot burgemeester van de gemeente Bloemendaal. Voor deze vacature geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht zal worden besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Eemnes dienen voor 12 februari 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Utrecht. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen.

Deel: ' Burgemeestersvacature gemeente Eemnes '
Lees ook