ingezonden persbericht

at 17:12 20-8-01 +0000, you wrote:
received: from (127.0.0.1) by utr.nieuwsbank.nl with smtp for ; mon, 20 aug 2001 17:10:44 +0200 mime-version: 1.0
from: razende robot reporter to: dienst
subject: ministerie bzk persberichten - index -
x-url: https://www.minbzk.nl/view.asp?id_teksten=3051&update=y content-type: multipart/mixed; boundary="-998320244-0.75602292538-600119848-" Date: Mon, 20 Aug 2001 17:10:44 +0200
Sender: dick@nieuwsbank.nl
Message-Id: <34K4TUVTRQTRK@nieuwsbank.nl>

content-type=text/plain; charset=iso-8859-1https://www.minbzk.nl/view.asp?id_teksten=3051&update=yBurgemeestersvacature Vlaardingen
Een persbericht bij het onderwerp Burgemeesters 20 augustus 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Vlaardingen (circa 73300 inwoners), vacant per 1 februari 2002. De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal fl 16.021,00 bruto per maand.
Aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten dan wel van oud-burgemeesters van eerdere opgeheven gemeenten zal in het bijzonder aandacht worden besteed.
Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland (tel. 070-4416446 of via het internet: "https://www.pzh.nl.actueel").


Relevante links:
De provincie Zuid-Holland

Deel: ' Burgemeestersvacature gemeente Vlaardingen '
Lees ook