Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Woerden

Een vacature bij het onderwerp Burgemeesters 5 oktober 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Woerden (circa 45.900 inwoners), vacant per 1 februari 2002.
De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal f 14.804,00 bruto per maand. Aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten dan wel van oud-burgemeesters van eerdere opgeheven gemeenten zal in het bijzonder aandacht worden besteed.
Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht (tel. 030-2582491 of via het internet: www.provincie-utrecht.nl).

Relevante links:
Burgemeestervacatures bij de provincie Utrecht

Deel: ' Burgemeestersvacature gemeente Woerden '
Lees ook