Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Haren

15 mei 2002

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt
van burgemeester m/v in de gemeente Haren (circa 18600 inwoners), vacant per 16 september 2002.
---

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal 5.912,76 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Groningen (tel. 050-3164133 :www.prvgron.nl).

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe het woord Kabinet te vermelden.

Sollicitaties moeten vóór 28 mei 2002 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.


---

Deel: ' Burgemeestersvacature Haren '
Lees ook