Provincie Zeeland


Burgemeester Hontenisse

In verband met de benoeming van de burgemeester Th.A.M. Steenkamp tot burgemeester van Westmaas en Waal per 16 juni 1999, heeft de Commissaris van de Koningin, drs W.T. van Gelder hedenochtend overleg gevoerd met de loco-burgemeester van Hontenisse, de heer B.J.M. Pauwels, wethouder A.P.J. Roctus en gemeentesecretaris F.M.M. van Kuppenveld over de ontstane burgemeestersvacature.

Besloten is om zo snel mogelijk een aanvang te maken met de procedure om te komen tot een door de Kroon benoemde burgemeester. Op dinsdag 1 juni aanstaande om 20.00 uur zal de profielschetsvergadering worden gehouden, waarbij de gemeenteraad de aan de kandidaten te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid kenbaar zal maken aan de CvdK.

Daags daarna zal de vacature in de Staatscourant worden opengesteld. Na het sluiten van de gebruikelijke sollicitatietermijn van drie weken zal in verband met de zomervakantie de procedure pas in september kunnen worden voortgezet. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat de nieuwe burgemeester niet eerder dan op 1 december in functie kan treden.
Gezien de te verwachten duur van de vacature heeft de Commissaris van de Koningin te kennen gegeven het vaste voornemen te hebben voor die periode een waarnemend burgemeester aan te stellen, opdat het gemeentebestuur van Hontenisse zonder onderbreking op volle sterkte kan blijven functioneren. De Commissaris hoopt op 1 juni de beoogde kandidaat voor deze tijdelijke waarneming bekend te kunnen maken.

12 mei 1999; VdLinde; 0118 631399; 31/99

Deel: ' Burgemeestersvacature Hontenisse '
Lees ook