Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Hoorn

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Hoorn (circa 64600 inwoners), vacant per 1 april 2003.


---

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal 7.758,74 bruto per maand. De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij mevrouw S. Syperda van het Kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland (tel. 023-5144071 of via het internet: www.noord-holland.nl. Klik dan op bestuur en ga vervolgens naar burgemeestersvacatures. Hier kunt u o.m. de volledige tekst van de profielschets en het procedureverloop opvragen.

Een assessment op n of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uit maken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe het woord Kabinet te vermelden. Sollicitaties moeten vr 17 februari 2003 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland.


---
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 29 januari 2003

Deel: ' Burgemeestersvacature Hoorn '
Lees ook