Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Nuenen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Nuenen c.a. (circa 23600 inwoners), vacant per 1 maart 2001.


---

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt maximaal 6.090,88 bruto per maand. De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant (tel. 073-6812076).

De huidige waarnemend burgemeester heeft te kennen gegeven mee te zullen solliciteren. De gemeenteraad van Nuenen is van oordeel dat de huidige waarnemend burgemeester wordt gezien als een goede kandidaat voor de vervulling van de vacature.

Een assessment op n of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe het woord Kabinet te vermelden. Sollicitaties moeten vr 17 februari 2003 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant.


---
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 29 januari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgemeestersvacature Nuenen '
Lees ook