Ministerie van Binnenlandse Zaken


Burgemeestersvacature Uden

15 januari 1999
In de gemeente Uden (ongeveer 35.582 inwoners, provincie Noord-Brabant) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd. De vacature ontstaat op 1 mei 1999 wegens vervroegde pensionering van de huidige burgemeester, de heer mr. K.T.M. Hehenkamp.
Voor deze vacature geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht zal worden besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Uden dienen voor 5 februari 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen.

Deel: ' Burgemeestersvacature Uden '
Lees ook