Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacature Venhuizen en burgemeestersbenoeming Eemnes

30 juni 1999
Venhuizen
In de gemeente Venhuizen (ongeveer 7.593 inwoners, provincie Noord-Holland) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd.
De vacature ontstaat op 1 januari 2000 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige burgemeester, de heer A.J. Vlaar.
Voor deze vacature geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht zal worden besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Venhuizen dienen voor 21 juli 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Noord-Holland. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen. Eemnes
Bij koninklijk besluit van 29 juni 1999, nr. 99.003079, is met ingang van 16 september 1999 benoemd tot burgemeester van de gemeente Eemnes: de heer mr. J.G. Bijl. De heer Bijl (41 jaar) is lid van D66.
Hij is momenteel directeur van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen te Curaçao. De heer Bijl volgt als burgemeester van Eemnes mevrouw L. Snoeck-Schuller (VVD) op, die met ingang van 16 januari 1999 werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Bloemendaal.

Deel: ' Burgemeestersvacature Venhuizen, benoeming Eemnes '
Lees ook