Ministerie van Binnenlandse Zaken


Burgemeestersvacature Weert

8 februari 1998
In de gemeente Weert (ongeveer 47.553 inwoners, provincie Limburg) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd. De vacature ontstaat op 16 februari 1999 wegens de benoeming van mevrouw L.B.M. van Maaren-van Balen tot burgemeester van de gemeente Leeuwarden.
Voor deze vacature geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht zal worden besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Weert dienen voor 1 maart 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Limburg. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgemeestersvacature Weert '
Lees ook