Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersvacatures Rijswijk en Soest

13 oktober 1999
Rijswijk
In de gemeente Rijswijk (ongeveer 50.503 inwoners, provincie Zuid-Holland) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd. De vacature ontstaat op 1 maart 2000 wegens vervroegde pensionering van de huidige burgemeester, de heer mr. P. Roscam Abbing.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Rijswijk dienen voor 3 november 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de waarnemend commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen. Daarnaast is het mogelijk de profielschets via internet op te roepen.
Soest
In de gemeente Soest (ongeveer 44.120 inwoners, provincie Utrecht) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd. De vacature ontstaat op 1 februari 2000 wegens vervroegde pensionering van de huidige burgemeester, de heer J. de Widt. Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Soest dienen voor 2 november 1999 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Utrecht. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen.
Voor deze vacatures geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht wordt besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Deel: ' Burgemeestersvacatures Rijswijk en Soest '
Lees ook