Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestervacatures Bergambacht, Wassenaar en Tholen Een persbericht bij het onderwerp Benoemingen burgemeesters. 9 februari 2000

Bergambacht
In de gemeente Bergambacht (ongeveer 9.174 inwoners, provincie Zuid-Holland) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd.
De vacature ontstaat op 1 augustus 2000 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige burgemeester, de heer D. van Dam.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Bergambacht dienen voor 23 februari 2000 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de waarnemend commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen. Daarnaast is het mogelijk de profielschets via internet op te roepen (https://www.pzh.nl/actueel).
Wassenaar
In de gemeente Wassenaar (ongeveer 26.045 inwoners, provincie Zuid-Holland) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd. De vavacature is onstaan ontstaat op 16 januari 2000 vanwege het aanvaarden van een andere functie van burgemeester drs. P.H. Schoute.
Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Wassenaar dienen voor 1 maart 2000 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de waarnemend commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen. Daarnaast is het mogelijk de profielschets via internet op te roepen (https://www.pzh.nl/actueel).
Tholen
In de gemeente Tholen (ongeveer 23.576 inwoners, provincie Zeeland) zal binnenkort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd.
De vacature ontstaat op 1 juli 2000 wegens vervroegde pensionering van de huidige burgemeester, de heer H.A. van der Munnik. Zij die belangstelling hebben voor het ambt van burgemeester in Tholen dienen voor 28 februari 2000 een sollicitatiebrief - gericht aan Hare Majesteit de Koningin - in te zenden bij de commissaris van de Koningin in Zeeland. De profielschets van de te benoemen burgemeester is daar tevens op te vragen. Voor deze vacatures geldt dat aan sollicitaties van burgemeesters van op te heffen gemeenten en van oud-burgemeesters van opgeheven gemeenten in het bijzonder aandacht wordt besteed. Vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ambt van burgemeester gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Relevante links:
Profielschets op website provincie Zuid-Holland

Deel: ' Burgemeestervacatures in Bergambacht, Wassenaar en Tholen '
Lees ook