P E R S B E R I C H T

Burger-inspectie kernwapens,
Vliegbasis Volkel (NB), aan de Zeelandsedijk 10
1 oktober 1999, 13.00 uur hoofdpoort vliegbasis

1 oktober is een Abolitionday vanwege de uitspraak van het Neurenberg tribunaal die burgers het recht en de plicht geeft om alles te doen wat in hun vermogen ligt om misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. Aktie tegen de massavernietigingswapens op Volkel is hiervan een logisch gevolg.

1 oktober is wereldwijd een Abolitionday. Naast Volkel zullen ook in Belgie (Kleine Brogel), Groot-Brittannie (Faslane), Duitsland, de Verenigde Staten en mogelijk meer landen burger-inspecteurs nucleaire bases betreden op zoek naar massavernietigingswapens. In Nederland is vorig jaar 1 oktober een eerste burgerinspectie gehouden.

De deelnemers aan de burgerinspectie zullen vanaf 13.00 uur een protestmanifestatie houden bij de hoofdpoort van vliegbasis Volkel. De (nieuwe) commandant van de vliegbasis is een brief gestuurd met het verzoek alle informatie omtrent aantal, aard, lokatie, doel en inzetbaarheid van kernwapens aan de inspecteurs te geven en hen in de gelegenheid te stellen deze informatie te verifieren. Om 13:30 zal een delegatie zich melden voor een gesprek met de commandant.

Mocht de delegatie de toegang tot de basis worden geweigerd, of indien de legerleiding geen medewerking aan de inspektie verleent, dan kan dat worden opgevat als een bewijs dat vliegbasis Volkel kennelijk iets te verbergen heeft. Hetgeen aanleiding zal zijn voor andere burgerinspektieteams om zich rond de luchtmachtbasis te verspreiden en eigenmachtig tot inspektie over te gaan.

De burger heeft recht op informatie omtrent de kernwapens in Nederland. Helaas is er grote onwetendheid door zwijgzaamheid bij politiek en (dus) beperkte berichtgeving in de media. Het kan toch niet zo zijn dat de Verenigde Staten in de wereld inspecties doen naar massa-vernietigingswapens, maar dat Nederlanders in het ongewisse worden gelaten over de massavernietigingswapens van diezelfde Verenigde Staten op hun grondgebied.

Afgelopen week werd bekend dat de Nederlandse Luchtmacht bommenlaadapparatuur heeft aangekocht die geschikt is voor kernwapens. Dit is een extra reden om aan te nemen dat de Nederlandse Staat inderdaad bereid is kernwapens in te zetten.

Wij vinden dat de Nederlandse regering zich schuldig maakt aan overtreding van het door hen zelf ondertekende Non Proliferatie Verdrag, het Internationaal Recht (uitspraak van 8 juli 1996 door het Internationaal Gerechtshof) en aan het achterhouden van informatie die voor de burgers van belang is.


**********************************************************************

Noten voor de pers:


* Woensdag 29 september zal een persbericht verschijnen met informatie over programma en deelnemers.


* Voor vragen en informatie: Werkgroep Burgerinspectie 1 oktober:

Rob Boogert, Spijkermakerstraat 28, 2512 ES Den Haag. 070 - 3890235 Elise Leijten: 020 - 6650273. Email: bries11@euronet.nl Mariette Moors: 06 - 23340820 (Vredesaktiekamp Volkel) Marta Resink: 073 - 5941622


* Algemene info over kernwapens bij Karel Koster (AMOK en Werkgroep Eurobom): 030-2714376 / 030-2722594, E-mail: k.koster@inter.nl.net.


* Uitvoerige informatie over (akties tegen) kernwapens in Nederland vindt u op de website: https://www.ddh.nl/vrede/kernwapens

Deel: ' Burger-inspectie kernwapens Vliegbasis Volkel '
Lees ook