Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

 Persbericht                       

uitnodiging voor journalisten

burger, overheid, internet en elektronische dienstverlening

Het paspoort bestellen via internet, de milieuvergunning elektronisch aanvragen of gewoon kijken wat er volgens het bestemmingsplan wél of juist niet gebouwd mag worden. Het zijn voorbeelden van elektronische dienstverlening door de overheid. In veel gevallen is het nog geen werkelijkheid. Hoe kan dat anders en beter? Dat is het onderwerp van een debat in het Brabantse provinciehuis op maandag 5 april.

De inleiding bij het debat wordt gehouden door de Brabantse Commissaris van de Koningin, Hanja Maij-Weggen (vz Brabantse Innovatieraad). Deelnemers zijn Guus Broesterhuizen (pl.dg ministerie EZ) Frans de Bruïne (dir. Informatie Samenleving Europese Commissie) Matt Poelmans (programmamanager ELO-ICTU) Onno Hoes (Gedeputeerde Economische Zaken), Hans Janssen (wethouder gemeente Tilburg) en Hein van Duivenbode (hoogleraar Universiteit Tilburg).

Het debat vindt plaats in het Brabantse provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. De ontvangst is om 13.30, het debat start om 14.00. Het EPN-platform voor de innovatiesamenleving, het bureau Voorlichting van het Europees Parlement en de provincie Noord-Brabant organiseren het debat.

De digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven komt Europees gezien maar mondjesmaat op gang. De samenwerking tussen Europese Unie, nationale overheden, provincies en gemeenten is een voorwaarde voor succes. Omdat de samenwerking echter nog onvoldoende geworteld is, krijgen burgers met hogere kosten te maken. Waar kan het beter? Kan de toepassing van breedbandtechnologie leiden tot een verbetering en maatschappelijke acceptatie van elektronische dienstverlening? Waarom werken overheden nog onvoldoende samen? Deze en andere vragen staan in het debat centraal.

Een voorwaarde voor effectieve dienstverlening is het delen van informatie door overheden. EPN heeft voorafgaand aan het publieke debat onderzoek laten doen door CentERdata naar de opvattingen van het Nederlandse publiek. Maar liefst 75% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is voorstander van uitwisseling van gegevens tussen overheden als dat leidt tot een verlichting van administratieve lasten. De ondervraagden die tegen informatie-uitwisseling door overheden zijn vrezen het verlies van privacy en zijn bang dat gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Een ander deel van de tegenstanders wil zelf toestemming kunnen geven aan overheden als de uitwisseling van informatie nodig is.

Deel: ' Burger, overheid, internet en elektronische dienstverlening in Brabant '
Lees ook