---

Burger stelt kamervragen over kernwapens

Toelichting
Mariëtte Moors voert inmiddels jaren lang actie tegen kernwapens in het algemeen en de kernwapens op Volkel in het bijzonder. In verschillende rechtzaken stelden de rechters in hun uitspraak dat de activisten in Den Haag moeten zijn en niet in Volkel bij de vliegbasis.
PERSVERKLARING
Den Haag, 4 september 2001 -

Vandaag heb ik tijdens het eerste
vragenuurtje van het nieuwe parlementaire jaar vanaf de publieke tribune vragen gesteld omtrent de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Nederland.
Na vele rechtszaken betreffende akties op kernwapenbasis Volkel werd mij vaak door verschillende rechters met nadruk geadviseerd om dit onderwerp in Den Haag aan de orde te stellen. Dit advies heb ik vandaag ter harte genomen.
Hoewel de aanwezigheid van kernwapens op Volkel inmiddels impliciet door de minister van buitenlandse zaken en expliciet door vele kamerleden toegegeven wordt, probeert de regering uit alle macht een politiek van stilzwijgen en geheimhouding te handhaven.
Ik vind dat het tijd is voor openheid over de massavernietigingswapens in Nederland en ontmanteling en opruiming van deze wapens door de Verenigde staten.
Mariëtte Moors
Vredes Aktie Kamp Volkel, tel: 06-23340820

Deel: ' Burger stelt kamervragen over kernwapens '
Lees ook