Ingezonden persbericht

Burger verliezer bij onderwijs-soap

Leerlingen, ouders, leerkrachten en bestuurders brengen Vaste Kamercommissie Onderwijs petitie

DIEREN, 20030211 -- Op donderdag 13 februari gaan rond de 150 actievoerders naar Het Binnenhof in Den Haag om een petitie aan te bieden aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor het Onderwijs. De actievoerders vertegenwoordigen 1200 leerlingen, 2400 ouders, 80.000 inwoners van de regio rondom Dieren. Bij de actievoerders zitten ouders, leerlingen, leerkrachten, maar ook bestuurders van de betrokken gemeenten. Met de actie wil men bewerkstelligen dat de commissie de minister verzoekt op haar besluit terug te komen.

Het initiatief voor de actie ligt bij de actiegroep 'Rhedelijk'. Deze actiegroep, bestaande uit ouders van leerlingen, is ontstaan toen eind december de minister van OC&W eerder gedane toezeggingen introk. Hierdoor, ondanks het feit dat de tweede kamer zich over de verplaatsing positief heeft uitgesproken, kunnen de leerlingen van de bovenbouw HAVO/VWO geen onderwijs genieten in de nieuwbouw te Dieren. Deze bovenbouwleerlingen van scholengemeenschap "Het Rhedens" moeten hiervoor nu 12 kilometer extra gaan fietsen naar Rozendaal om daar hun middelbare school te voltooien. Dit betekent 24 km per dag extra. De beslissing van de minister heeft verder tot gevolg dat een nieuwbouw voor 20% leeg blijft staan en een voor de sloop bestemd gebouw voor de nodige miljoenen gerenoveerd moet worden.

Citaat uit de petitie die wordt aangeboden:
"Al drie keer is het besluit van twee staatssecretarissen, een minister en Provinciale Staten in het voordeel van Het Rhedens uitgevallen. Al drie keer kwam het gebouw een stukje dichter bij. Inmiddels staat dit gebouw er en kunnen de leerlingen na de zomervakantie in een modern gebouw onderwijs krijgen, behalve onze kinderen!! Want voor de derde keer is een positief besluit, om de bovenbouw HAVO / VWO te verplaatsen van Rozendaal naar Dieren, omgezet in een negatief besluit. Voor ons als ouders een onbegrijpelijke gang van zaken, die voor ons en onze kinderen niet meer acceptabel is. Vooral nu omliggende scholen met de regelmaat van de klok uitbreidingsplannen publiceren. Uitbreiding voor onze kinderen, terwijl er een prachtige school staat, die nu misschien voor een deel leeg moet blijven."

De actiegroep Rhedelijk vraagt op veel manieren aandacht voor de onbegrijpelijke gang van zaken. Er zijn handtekeningen verzameld, er worden brieven verzonden, er is beroep aangetekend bij de Raad van State en er staan nog meer acties op stapel. Donderdag, 13 februari a.s om 13.45 uur, worden de handtekeningen en de steunbetuigingen die via de website zijn binnengekomen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie. Aansluitend gaat deze commissie vergaderen met dit onderwerp als enige agendapunt.

Dieren, 11-02-2003

Noot voor redacties:

Deel: ' Burger verliezer bij onderwijs-soap '
Lees ook