Provincie Overijssel

Burger wil overheidsinformatie op internet

Gemeenten moeten hun bestemmingsplannen op internet plaatsen. Dat vindt 97% van alle Nederlanders die gebruik maken van internet. Burger@overheid heeft hier onderzoek naar gedaan onder haar publiekspanel.

Slechts enkele gemeenten, waaronder Utrecht en Arnhem, plaatsen hun bestemmingsplannen op hun website. Ook Overijsselse gemeenten blijven grotendeels in gebreke. De provincie komt er goed vanaf: het Overijsselse streekplan (het provinciale bestemmingsplan, als het ware) is via haar site te downloaden.

Informatiebron
Uit het onderzoek van burger@overheid blijkt verder dat de ondervraagden internet als informatiebron even belangrijk vinden als het huis-aan-huis blad. Zo?n 70% wil bovendien via internet inspraak hebben als het bestemmingsplan wijzigt.

Burger@overheid is onderdeel van ICTU, de overheidsorganisatie voor ICT en overheid, en geldt als gezaghebbend klankbord op het gebied van ?de doigitale overheid?. Het 1400-koppige onderzoekspanel van de organisatie is representatief voor de internettende Nederlander.

Het gemeentelijke bestemmingsplan bepaalt, net als het provinciale streekplan, hoe Nederland er uitziet. Het geeft bijvoorbeeld aan waar gebouwd mag worden. Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel iedereen geïnteresseerd is in het bestemmingsplan voor zijn directe omgeving. Voor informatie hierover is men nu echter meestal aangewezen op de krant of een bezoek aan het gemeentekantoor.

Meer informatie op www.burger@overheid.nl

© 11-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Burger wil overheidsinformatie op internet '
Lees ook