Ingezonden persbericht

Mailbericht aan bisschop mgr. Van Luyn

BREDA, 20020510 -- Verzoek om heroverweging van bisschop mgr. Van Luyn inzake opgelegde zwijgplicht aan prof. Bob Smalhout

In de uitzending KRO-Ontbijt-tv van hedenmorgen uitte prof. Bob Smalhout bijzondere ernstige kritiek aan het adres van de Bisschop van Rotterdam, mr. Adrianus Herman Van Luyn. Desbetreffende kritiek houdt verband met het feit, dat de vriend van Pim Fortuyn, op verzoek van het bestuur LPF, tijdens de uitvaartdienst in Rotterdam een toespraak wilde houden. Bob Smalhout: " Bisschop Van Luyn heeft mij een zwijgplicht opgelegd. Ik heb de indruk van premier Kok en zijn consorten hier achter zitten.

De Aktiegroep Burgerbelangen heeft in een mailbericht mgr. Van Luyn gevraagd zijn beslissing alsnog in heroverweging te nemen.

Tom Dinnesen

woordvoerder van de
Aktiegroep Burgerbelangen

Tel. 06 - 148 93 251
E-mail: bbelang@xs4all.nl
Postbus 4683 4803 ER Breda

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgerbelangen vraagt Van Luyn spreekverbod Smalhout op te heffen '
Lees ook