Gemeente Breda

24-08-2001

Burgerenquête gaat weer van start
De gemeente Breda laat tussen zaterdag 1 september en zaterdag 22 september voor de achtste keer een Burgerenquête uitvoeren. Ruim 6.000 Bredanaars krijgen de kans om telefonisch hun mening te geven over de producten en dienstverlening van de gemeente Breda. Zij krijgen van tevoren een brief waarin de Burgerenquête wordt aangekondigd. Het doel van dit onderzoek is op de hoogte te blijven van wat er onder de Bredase bevolking leeft.

Onderwerpen
In de Burgerenquête komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals wonen, milieu, verkeer, inzameling huishoudelijk afval, parkeren vrijwilligerswerken sport. De vragen zijn samengesteld door de verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen. Naast een aantal nieuwe vragen zijn er in de enquête ook vragen opgenomen die in voorgaande jaren voorkwamen. Deze herhalingsvragen dienen om ontwikkelingen of veranderingen te meten. Om de enquête niet te lang te laten duren voor de ondervraagden, is de vragenlijst gesplitst in meerdere delen, zodat een enquête ongeveer 15 à 20 minuten duurt.

De resultaten
De resultaten van de Burgerenquête zijn eind 2001 beschikbaar. Het gemeentebestuur gaat de resultaten gebruiken bij het voorbereiden van toekomstig beleid.

Breda, 24 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Burgerenquête Breda gaat weer van start '
Lees ook