Gemeente Oosterhout


Uitgezet onder 3.350 inwoners van Oosterhout

Burgerij-enquête wordt vanaf 26 april opgehaald

Om te weten te komen hoe de inwoners van Oosterhout denken over het wonen en leven in hun stad organiseert de gemeente regelmatig een groot onderzoek. Ook dit jaar wordt een dergelijke burgerij-enquête gehouden.

Talloze onderwerpen (zoals leefbaarheid en veiligheid, wonen en verhuizen, werk en werk zoeken, rondkomen met een inkomen) worden in het onderzoek aan de orde gesteld. De gegevens zijn voor de gemeente belangrijk om het beleid op talloze terreinen goed te kunnen onderbouwen.

Ruim 3.350 inwoners hebben in de week van 12 april een burgerij-enquête ontvangen. Deze inwoners zijn op een willekeurige manier geselecteerd uit het totaal van ruim 40.000 Oosterhouters van 18 jaar en ouder. Het aantal respondenten is voldoende groot om een beeld te krijgen van de mening van de inwoners in de verschillende wijken.

Voor betrouwbare resultaten is het wél noodzakelijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek. Om het de respondenten zo gemakkelijk mogelijk te maken komen vrijwilligers van de gemeente de ingevulde vragenlijsten thuis ophalen. Dit gebeurt in de week van 26 april.

Voor de moeite van het invullen krijgen de respondenten een kleine attentie uitgereikt.

Bij Oosterhouters die niet thuis zijn, wordt een antwoordenveloppe in de bus gestopt. De vragenlijst kan dan per post worden teruggezonden. Ook kunnen geënquêteerden zelf het vragenformulier afgeven aan de balie van het stadhuis. Het gemeentebestuur verzoekt alle aangeschreven inwoners de vragenlijst in te vullen. Alleen met hun medewerking krijgt de gemeente een goed beeld van hetgeen de inwoners denken en wat zij wensen.

Oosterhout, 21 april 1999

Deel: ' Burgerij-enquête in Oosterhout '
Lees ook