Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

Van Vredesaktiekamp Volkel

Zondag 30 maart: burgerinspectie op vliegbasis Volkel

Volkel, 28 maart 2003 - Op zondag 30 maart zal opnieuw een burgerinspectie naar Amerikaanse kernwapens op de Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant plaatsvinden.
Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' roept een ieder op aan deze inspectie deel te nemen.
De actie is een vervolg op de succesvolle burgerinspectie van zaterdag 18 januari 2003, toen ruim honderd mensen de basis betraden om op zoek te gaan naar informatie over de kernwapens.

Naast de inspectie zal voor de hoofdpoort van de basis een vredeswake plaatsvinden, waarbij ook enige mensen zullen spreken. Deze wake begint om 13.30 uur.

Vanuit Amsterdam, Den Bosch en Nijmegen zullen bussen naar de inspectie en de wake rijden.

Een van de belangrijkste redenen die de Verenigde Staten aanvoeren om een oorlog tegen Irak te beginnen is de vermeende en nog altijd niet bewezen aanwezigheid van massavernietigingswapens in dat land. Nederland steunt een aanval op Irak.
Van Irak wordt absolute openheid en ontwapening van massavernietigingswapens geeist. Ondertussen liggen in Nederland, op de vliegbasis Volkel, Amerikaanse kernwapens opgeslagen. De Nederlandse regering weigert hierover openheid te geven, laat staan dat ze overgaan tot verwijdering van deze wapens. Ontwapening dient wereldwijd plaats te vinden.

De burgerinspectie is een van de vele activiteiten voor de vrede en tegen de oorlog tegen Irak die op vele plekken in het land plaats vinden.

Noten voor de pers:


* meer informatie over de actie op 309 maart bij: Vredescentrum Volkel, 0413-275723
Mariette Moors, 06-23340820
Rob Boogert, 06-13642249 (alleen op zondag)


* de feiten over kernwapens in Nederland op:
https://www.vredessite.nl/kernwapens/factsheet.html


* verslag en foto's van de burgerinspectie op 18 januari op: https://www.vredesaktiekamp.nl
https://www.vredessite.nl/kernwapens/2003/volkelinsp1801.html


-- Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - 040-2910295 - https://www.omslag.nl

Deel: ' Burgerinspectie op vliegbasis Volkel '
Lees ook