CORDAID

Burgers nog steeds onderwerp van schendingen van mensenrechten

PERSBERICHT

Den Haag, 1 augustus 2002

.Burgers nog steeds onderwerp van schendingen van mensenrechten.

Cordaid: Weigering Israël om aan VN onderzoek mee te werken onverteerbaar

Het vandaag verschenen VN rapport over onder andere de Israëlische aanval op de Palestijnse stad Jenin bevestigt dat het aantal doden in Jenin niet meer dan 52 bedraagt. Dit getal is lager dan de oorspronkelijke Palestijnse schattingen. Dit doet echter niet af aan de ernst van de situatie.

Cordaid zond begin mei twee Nederlandse forensische experts, prof. dr. B.A.J. Cohen (UvA) en drs. M. P.E. Meis (Rijksuniversiteit van Groningen), uit om onderzoek te doen in Jenin, Ramallah en Nablus. Cohen en Meis constateerden grove en systematische schendingen van mensenrechten. Zo zijn onschuldige burgers misbruikt als menselijk schild, zijn incidenteel jongeren gemarteld om informatie te verkrijgen over militieleden en is voedsel en drinkwater onthouden aan burgers.

De obstructie van Israël zowel ten aanzien van de poging in mei om een onafhankelijke VN-missie te sturen en het daaropvolgende besluit van de Algemene Vergadering om middels een rapport de ware toedracht naar mensenrechtenschendingen te onderzoeken, is onaanvaardbaar. Het VN rapport had dit dan ook in de meest duidelijke bewoordingen moeten veroordelen. Bovendien kan de feitelijke geaccepteerde tegenwerking van Israël, door Israël als een vrijbrief voor nieuwe militaire interventies in de Palestijnse gebieden beschouwd worden.

In het VN rapport worden zowel het Israëlisch leger als de Palestijnse militia veroordeeld. Helaas ontbreekt een verwijzing naar de Conventies van Genève die verplichten dat een bezettende mogendheid burgers dient te beschermen, waarmee Israël een publieke veroordeling als schendende partij ontloopt.

De voortdurende bezetting, de ingestelde avondklok en afsluitingen van steden en dorpen hebben geleid tot een enorme verslechtering van de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking. Inmiddels leeft 70 procent van de Palestijnse bevolking onder de armoedegrens die is vastgesteld op 2 Euro per dag. Een stijging van 20 procent vergeleken met drie maanden geleden. Bijna de helft van de kinderen onder de vijf lijdt aan bloedarmoede en 30 procent is chronisch ondervoed. Bovengenoemde belemmeringen moeten zo spoedig mogelijk beëindigd worden. Van de Nederlandse regering mogen hiertoe de nodige stappen verwacht worden.

Meer informatie?
Cordaid Communicatie, Mariska Smolders, 070 3136 334 of 06 53428003.


01 aug 02 16:22
Zoekwoorden:

Deel: ' Burgers nog steeds onderwerp van schendingen van mensenrechten '
Lees ook