Ingezonden persbericht

Bericht afkomstig van Akties tegen Kernwapens

PERSBERICHT

KERNWAPENS IN NEDERLAND???
BURGERS VRAGEN OPENHEID TIJDENS HET VRAGENUUR TWEEDE KAMER

Den Haag, 2 oktober 2001

Vandaag zijn tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer wederom vragen gesteld omtrent de kernwapens op vlegbasis Volkel. Bij diverse rechtzaken over akties op kernwapenbasis Volkel gaf de rechter aan dat de aktivisten niet in Volkel moeten zijn maar in politiek Den Haag. Aldus.

Bij navraag bij ministers over de kernwapens op Volkel blijft men het beleid voeren van bevestigen noch ontkennen.
Aangezien kamerleden hier nauwelijks vragen over stellen en al helemaal geen antwoord hierop krijgen moeten burgers dit blijkbaar zelf op zich nemen.

Onlangs is er in het TV programma 'Knevel op zaterdag' (zaterdag, 8 september) aandacht besteed aan het ontbreken van rampenplannen rondom kernwapenbasis Volkel. De heer Meijer (CDA) die in het programma aanwezig was kondigde aan daar vragen over te stellen in de Tweede Kamer. Tot dusver is dit niet gebeurd.

Op de eerste dinsdag na het reces (4 september) heeft Mariette Moors (Vredes Aktie Kamp, Volkel) vragen gesteld vanaf de publieke tribune en dinsdag 11 september een andere vrouwelijke verontruste burger.

ALLE KERNWAPENS DE WERELD UIT.
TE BEGINNEN UIT VOLKEL!

Ellen Postmus
Margreet Blaak

Noten voor de pers:


* Voor meer informatie over deze akties: Mariette Moors, 06-23340820

* Voor meer informatie over (akties tegen) kernwapens op https://www.ddh.nl/vrede/kernwapens


* Op website https://www.contrast.org/onkruit kunt u de papieren zien die aantonen dat er kernwapens op Volkel zijn gestationeerd.


* Tegen de Nieuwe Oorlog - Zie https://www.wereldcrisis.nl Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 E-mail omslag@omslag.nl - Web https://www.omslag.nl

Deel: ' Burgers vragen openheid over kernwapens in Tweede Kamer '
Lees ook