CORDAID

Burgerwaarnemers (UCP) teruggekeerd uit Palestijnse gebieden

PERSBERICHT

Den Haag, 22 mei 2002

'Economische en psychische schade in Midden-Oosten onvoorstelbaar'

Tweede groep burgerwaarnemers terug in Nederland

De permanente belegering en de bezettingen van de Palestijnse Gebieden hebben een ernstig ontwrichtend effect op het dagelijks leven daar, waarbij de economische en psychische schade onvoorstelbaar zijn. Dit schrijft de tweede groep burgerwaarnemer - die van 10 februari tot 8 mei 2002 in de Palestijnse Gebieden verbleef - in een rapport met hun bevindingen. De groep was getuige van het gewelddadige optreden van het Israëlische leger in onder andere de vluchtelingenkampen, maar sprak ook met Israeliërs over de (psychologische) schade die de Palestijnse zelfmoordaanslagen veroorzaken. De groep van acht waarnemers is inmiddels weer in Nederland; een nieuwe groep van zes waarnemers is gisteravond (21 mei) vertrokken naar Israël en de Palestijnse Gebieden.

'De meerderheid aan beide kanten wil momenteel niet dat de ander bestaat. De wederzijdse haat is nog nooit zo groot geweest.'

Aldus de Joodse voorzitter van een nog bestaand overleg tussen Israeliërs en Palestijnen, opgetekend door een van de burgerwaarnemers in het rapport.

De taak van de burgerwaarnemers is het optekenen van het dagelijks leven in Israël en de Palestijnse gebieden en daarover berichten in Nederland. Ze hopen door hun aanwezigheid een matigend effect uit te oefenen op het geweld en betuigen hun solidariteit met de burgerbevolking.

De acht Nederlandse burgerwaarnemers, ondergebracht bij verschillende Palestijnse en Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties in Jeruzalem, Gaza, Ramallah en Bethlehem, verbleven in de Palestijnse Gebieden toen het Israëlische geweld uitbrak. De waarnemers zagen hoe het structurele geweld en de schendingen van allerlei basisrechten door het staatsapparaat en de burgers van Israël (met name de kolonisten) het dagelijks leven van de Palestijnen bepaalden. De massale militaire acties hadden een nog grotere impact. De grove wijze waarop het leger huizen kapot schoot of plat walste, heeft de waarnemers met afgrijzen vervuld. Daarentegen is de invloed van de Palestijnse bomaanslagen op het leven van de Israeliërs ook groot: waarnemers spraken met familie en vrienden van slachtoffers van zelfmoordaanslagen en zagen het grote verdriet om het verlies en de woede over het maken van onschuldige slachtoffers. Veel mensen zijn bang om de straat op te gaan en het ontbreekt veel Israeliërs aan hoop op een betere toekomst. Een oude Israëlische chirurg zei de waarnemers: 'Het licht aan het eind van de tunnel is de locomotief die ons komt overrrijden.'

Door vernietiging van de Palestijnse infrastructuur (industrieën, wegen, waterleidingen, telefoonkabels, gebouwen van de Palestijnse Autoriteit) en door de vele controleposten en afzettingen is de economische schade groot. Volwassenen kunnen hun werk niet bereiken, kinderen gaan niet naar school en patiënten kunnen niet naar het ziekenhuis. Veel Palestijnen hebben hun werk in Israël en de nederzettingen verloren. In Gaza is de werkeloosheid volgens de statistieken opgelopen tot 50%. Veel winkels en bedrijven zijn gesloten en veel mannen hangen rond op straat. Het aantal bedelaars is toegenomen, aldus de waarnemers in het rapport.

De enorme uitzichtloosheid van het conflict schreeuwt om internationaal ingrijpen. De oproep van de samenwerkende organisaties binnen UCP (Cordaid, ICCO, IKV, KerkinActie, Novib en Pax Christi) aan de politiek om nu maatregelen te treffen blijft actueel. De oproep 'Stop het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden' kan nog steeds ondertekend worden op www.unitedcivilians.com.

Meer informatie?
Mariska Smolders (Cordaid), tel: 070 3136 334 of 06 5342 8003 (t/m do. 23 mei), daarna Paul van Tongeren (Novib), tel. 070 3421644 of 06 51573683.
Het rapport is opvraagbaar bij Melanie Bartels, projectsecretaris UCP, tel. 030 6927 976 of 06 5133 3247 en te downloaden van www.unitedcivilians.com
De burgerwaarnemers zijn beschikbaar tot het geven van interviews en het leveren van rapportages.

22 mei 02 16:32

Deel: ' Burgerwaarnemers (UCP) teruggekeerd uit Palestijnse gebieden '
Lees ook